Brak OC, kary

Jeśli nie posiadasz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) a spowodujesz w tym czasie kolizję lub wypadek możesz zostać obarczony kosztami związanymi z wypłatą odszkodowania, a także dodatkowo karą za brak aktualnej polisy OC. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju pojazdu oraz długości trwania okresu, w którym nie był spełniony obowiązek posiadania polisy OC.

Jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza:
• 3 dni zapłacić trzeba 20 % pełnej opłaty
• od 4 do 14 dni opłata wynosi 50 %
• powyżej 14 dni jest to cała kwota czyli 100%

Znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach komunikacyjnych (11.02.2012r) przewiduje wysokie kary za brak OC. Za brak ubezpieczenia właściciel samochodu osobowego zapłaci 2772 zł, motocykla i skutera 462 zł. Jeśli wypadek spowoduje osoba bez ważnej polisy OC to wtedy pokrywać ona będzie odszkodowanie wypłacane ofiarom wypadku oraz wydatki jakie poniósł UFG.

Nad egzekwowaniem należnych kwot czuwa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny UFG który to przez ponad 20 lat swojej działalności ukarał już ponad 120 tysięcy polskich kierowców.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 30 czerwca 2011 roku. Policja nie ma obowiązku zatrzymywania dowodu rejestracyjnego i odholowania samochodu na policyjny parking, gdy podczas drogowej kontroli kierujący nie posiada przy sobie polisy OC. Według nowych przepisów za brak polisy grozi mandat w wysokości 50 zł, czyli tyle ile za każdy inny brakujący dokument zgodnie z taryfikatorem (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny). Funkcjonariusze policji potwierdzają w centralnej ewidencji pojazdów, czy obowiązkowe ubezpieczenie OC zostało rzeczywiście zawarte i wówczas sprawa kończy się mandatem. Jeżeli policja nie potwierdzi tej informacji powiadamiają oni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który przejmuję całą sprawę. W przypadku gdy rzeczywiście potwierdzi się informacja o braku OC grozi nam kara za brak OC do 500 euro.